Yritys


Lumiahon Murskaus Oy on oman alansa luotettava ammattilainen.

Lumiahon Murskaus Oy on oman alansa luotettava ammattilainen. Yrityksellämme on pitkät perinteet murskaustoiminnassa. Yli 40 vuoden ajan olemme murskanneet kiviaineksia lukuisilla työmailla Suomessa sekä entisessä Neuvostoliitossa. Olemme kuuluneet useamman vuoden ajan murskausurakoitsijoiden kärkikymmenikköön murskausmäärissä mitattuna. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaan raaka-aineelle lisäarvoa.

Laatuajattelu on meillä tärkeää. Tilaajan sekä loppukäyttäjän tyytyväisyys tuotteeseen ja palveluun on perusedellytys työmme tekemisessä. Laadun osoituksena meillä on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n hyväksyntä. Yrityskohtainen laatujärjestelmä on ollut käytössä yli 15 vuoden ajan. Yrityksemme haluaa olla luotettava yhteistyökumppani asiakkaille ja aliurakoitsijoille. Pitkäaikaisina asiakkaina mainittakoon esimerkkeinä Morenia Oy, Destia Oy ja NCC Industry. Myös myynti omilta tai sisaryrityksen P ja S. Lumiaho Oy:n maa-ainespaikoilta on vuodessa noin 300.000 t luokkaa.

Käyttämämme kalusto perustuu Metso Mineralsin toimittamiin komponentteihin, joita on modifioitu omia tarpeita vastaavaksi. Kaluston modifiointi ja kunnossapito tehdään Alpuan korjaamolla, jossa yrityksen pääpaikka sijaitsee. Oma konepajatoiminta mahdollistaa uusien, innovatiivisien ratkaisujen rakentamisen.