Historia


Yrityksemme historia alkaa vuonna 1951, jolloin yrityksen perustaja Uuno Lumiaho sai liikenneluvan kuorma-autolle. Vuosikymmenen alku ajettiin hiekkaa ja soraa muun muassa Outokumpu Oy:n Vihannin kaivoksen rakentamiseen.

Vuonna 1956 Uuno Lumiahon poika Pekka tuli mukaan toimintaan ja yritykselle hankittiin Fordson –merkkinen telapuskukone. Tällä koneella raivattiin peltoja Vihannin ja ympäristön kuntien alueella.

Vuonna 1959 Outokumpu Oy:n Vihannin kaivoksen edustajat esittivät Uunolle pyöräkuormaajan hankintaa. Hankinta suoritettiinkin ja 4.7.1959 Pekka ajoi uuden Allis-Chalmers TL20 pyöräkuormaajan Oulusta Alpuaan. Kuormausurakointia harjoitettiin yhdellä kuormaajalla vuoteen 1963 asti, jolloin laitettiin toinen pyöräkuormaaja Michigan 125IIA. Näillä koneilla urakoitiin eripuolilla Pohjois-Pohjanmaata lastaten hiekkaa ja soraa.

historia12.jpeg 
Ennen koneellista lastausta kuormanteko kävi näin
historia17.jpeg 
Lastausporukka ryhmäkuvassa

Vuonna 1965 yrityksen toimintaan tuli mukaan myös Uunon nuorempi poika Seppo. Samana vuonna hankittiin Alpuan montulle seulonta-asema lisääntynyttä betonisoran tarvetta tyydyttämään.

Vuonna 1966 hankittiin ensimmäinen esimurskain Lokomo MK 50 käsittelemään seulonta-asemalta tulleita kiviä. Vuosikymmen lopun kuluessa laitettiin asemalle myös jälkimurskain.

Seuraavan vuosikymmenen alussa toimi Vihannin kunnan alueella kolme eri murskausyrittäjää, jolloin veljekset Pekka ja Seppo vielä nuorina miehinä päättivät ottaa askeleen eteenpäin ja aloittivat murskausurakoinnin ulkopuolisille. Vuonna 1970 murskattiin noin 75.000 t viidessä eri kohteessa. Tämä vuosikymmen oli voimakkaan kasvun ja suurten riskienoton aikaa ja niinpä vuosikymmenen lopussa käytössä olikin jo kolme murskausasemaa. Kuormaajakalustoa uudistettiin vuosikymmen puolivälissä ja merkiksi tuli Caterpillar. Caterpillar-kalustolla ajettiinkin sitten seuraavan vuosikymmenen puoliväliin saakka. Vuosituotanto vuonna 1979 oli jo 1.080.000 t ja murskauskohteita oli 28.

historia2.jpeg
historia8.jpeg
Murskausta Hiidenkylässä vuonna 1976

1980-luku oli alkupuolensa osalta vakiintumisen aikaa, toimintaa harjoitettiin kolmella laitoksella niitä vähitellen uudistaen. Yritys hankki vuonna 1986 ensimmäisen Komatsu WA 600-1 pyöräkuormaajan ja sen jälkeen konekauppoja Hankkijan ja sittemmin Suomen Rakennuskone Oy:n kanssa on tehty kymmenistä koneista, merkkinä on säilynyt Komatsu. Vuosikymmen puolivälissä monet murskausurakoitsija tutkivat vaihtoehtoja pienten murskauskohteiden ja myös metsäautoteiden murskausten tekemiseen. Yrityksemme teki ensimmäisen yritelmän tällä alalla asentamalla Lokomo MK 75 murskaimen kuorma-auton alustalle. Tämä keksintö huomattiin pian epäonnistuneeksi ja laite purettiin. Vuonna 1986 Porilainen Olavi Puputti yhdessä sen aikuisen Lokomon murskaintehtaan kanssa kehittivät tela-alustaisen murskaimen. Yhdistelmä havaittiin toimivaksi ja yrityksemme hankki ensimmäisen tela-alustaisen esimurskaimen vuonna 1987. Vuosikymmenen lopussa yrityksemme harjoitti murskaustoimintaa kahdella perinteisellä murskauslaitoksella ja yhdellä tela-alustaisella laitoksella. Vuosituotanto oli vuonna 1989 1.450.000 t ja kohteita oli 41.

historia3.jpeg 
Caterpillar 988 B syöttökone kauhan täytössä
historia14.jpeg 
Lokomo C125 B track omavalmiste

Sitten tuli lama. 1990-luvun alku oli Suomen kansantalouden kannalta synkkää aikaa devalvaatioineen ja työttömyyksineen. Yrityksemme toimintaan lama ei vaikuttanut kovinkaan paljon, koska tienrakentamiseen tarvittavat murskeet tehtiin vielä silloin hyvissä ajoin ennen varsinaista tienrakentamista. Murskaamista oli riittävästi, mutta hintataso laski vuosikymmenen kuluessa huolestuttavasti. Vuosikymmenen lopulla tienrakentaminen väheni Pohjois-Suomessa mutta onneksi muu rakentaminen alkoi kasvaa. Vuosikymmenen puolessa välin uusittiin toinen perinteinen Lokomo C125B laitos, jolloin sen kokoonpano muuttui vastaamaan ajan vaatimuksia. Murskaustyö kun oli muuttunut soranmurskauksesta kallionmurskaukseen. Vuosikymmenen lopulla panostettiin myös murskaamon syöttökalustoon hankkimalla työpainoltaan 70 t oleva Komatsu WA 700-1. Vuosituotanto vuonna 1999 oli 1.900.000 t ja kohteita oli 75.

historia15.jpeg 
Komatsu WA700-1 louheen syötössä

2000-luku oli maailmanlaajuiseen taloustaantumaan saakka varsin nopeaa kasvun aikaa maanrakentamisessa. Murskaustöiden teettämisessä on siirrytty enenevässä määrin tilaaja / tekijä asetelmasta kumppanuusasetelmaan. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana uudella vuosituhannella on kalustomme uusiutunut merkittävästi. Vuosikymmenen puolivälissä rakensimme täysin uuden perinteisen 3-vaiheisen murskauslaitoksen sekä seulavaunuja ja uusineet tela-alustaiset murskaimet. Olemme panostaneet murskalaitosten  syöttökonekalustoon investoimalla aikaisempaa suuremmat syöttökoneet tehostamaan murskausprosessia. Pyöräkuormaajamallistomme on täydentynyt isoilla Komatsu WA700 (työpaino 72 tonnia) kuormaajilla, joita meillä on käytössä 3 kpl. Tela-alustaisille murska-asemille hankimme vuosikymmenen loppupuolella 46 tonnin painoluokkaan kuuluvan Volvo kaivinkoneen ja Talvivaaran urakkaan hankimme 60 tonnin painoluokkaan kuuluvan Komatsu kaivinkoneen syöttämään suurinta tela-alustaista murskalaitostamme.

Historiamme suurin yksittäinen murskausurakka Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa aloitettiin vuonna 2008 heinäkuun alussa. Murskattava materiaali oli kaivoksen tarvitsemaa malmikiveä. Tasan vuosi aloituksesta murskattu määrä oli jo 2,1 miljoonaa tonnia. Talvivaaran urakka kesti meidän osalta 16 kuukautta.

2010-luku on toimittu kuudella murskauslaitoksella. Kuluva vuosikymmen on ollut haasteellista kustannusten nousun ja kilpailutilanteen takia.